Stred.kvalitne.cz  
Střed, s námi půjdete vždy vpřed.
   

               
 

Smluvní podmínky

Naše služby

Zaslat objednávku

-

-

 Hledat v katalogu stránek:     

 
 
 
Smluvní podmínky stred.kvalitne.cz

Smluvní ujednání upravující užívání služby Střed Reklama poskytovanou webem stred.kvalitne.cz

Následující text je "smluvním ujednáním ", jehož odsouhlasením se Zákazník služby Střed Reklama zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Zákazníkem může Provozovatel této služby Střed Reklama, web Stred.kvalite.cz., uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.
 

1.Část

a) Služba Střed Reklama realizuje reklamu cílenou na klíčová slova, zadaná v internetových vyhledávačích v okruhu serveru(ů) provozovaných společně nebo s stred.kvalitne.cz

b) Inzerátem se rozumí jednotlivé reklamní oznámení zadané do služby Střed Reklama.

c) Zákazníkem služby Střed Reklama je uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel reklamy cílené na klíčová slova a webů na internetových serverech provozovaných Provozovatelem (dále jen "Zákazník"), jež si pro účely využití služby Střed Reklama u Provozovatele na webové stránce www.stred.kvalitne.cz Objedná cílenou reklamu svého webu s požadovanou návštevností

d) Návštěvnost si může zákazník vybrat bud cílenou (zvolí si počet návštev, např. 5000 unikátních návštevníků) nebo časovou reklamu,kdy si zákazník uřčí kolik dnů má návštívit jeho web nových a unikátních návštěvníků ( např. "měl bych zájem aby po dobu 20 dnů navštivilo můj web 200 lidí)

d) Cena jednoho unikátního návštěvníka je 0,50kč ,tedy polovina běžných nabídek 1kliku..

 


 
©Copyright 2006 Stred.kvalitne.cz Hrajemesi.com